Om politisk styring av skolens kunnskapsinnhold

En forskerblogg om skolens innhold

SISTE INNLEGG

 • Et reisebrev fra Riksarkivet

  Et reisebrev fra Riksarkivet

  Når ble fag- og timefordelinga oppfunnet som skolepolitisk styringsverktøy? Hvor mange ganger har dokumentet blitt endra? Disse (tilsynelatende) enkle spørsmålene bidro til at avhandlinga mi ble ei skolehistorisk avhandling.

  Les mer


 • En ny vår for leken

  En ny vår for leken

  I dag er det skolestart. Jeg er håpefull. Det virker som flere har skjønt at timeplanen på småtrinnet er romslig nok til å prioritere fri lek.

  Les mer


 • Drill og hvit saus på timeplanen

  Drill og hvit saus på timeplanen

  Livsmestring i skolen er en invitasjon til å lappe, lodde, drille, vispe og fikse. Likevel blir det ofte forstått på terapeutisk vis. Hvorfor er det ikke flere skoler som tolker livsmestring i en mer praktisk retning?

  Les mer

EMNEKNAGGER PÅ BLOGGEN

Anbefaling Barndom Barnehage Barneskolen Blå prikk Dokumentanalyse Forskningsmetode Forsøksrådet for skoleverket Frafall Høyre Kunnskapsskolen Kunst og håndverk Lek Livsmestring Matematikk Mat og helse Mål- og resultatstyring Mønsterplan 74 Naturfag Norsk NOU NRK PISA Politisk styring Praktisk-estetiske fag Praktiske fag Praktiske ferdigheter R97 Realfag Realfagsstrategi Reform 97 Riksarkivet Seksårsreformen Skolehistorie Skolepolitikk Småtrinnet Steinerskolen Tidlig innsats Timetall TIMMS Trondheimsskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolereform Valgfag Yrkesfag