Om politisk styring av skolens kunnskapsinnhold

En blogg om skolens innhold

SISTE INNLEGG

SKOLENS TIMEPLAN

I 1974 fikk alle skoleelever i Norge felles timeplan som et ledd i etableringa av enhetsskolen. Jeg forsker på hvordan timeplanen har endra seg siden da. Hvilken kunnskap ble prioritert og nedprioritert da og nå?

FORSKNINGSMETODE

Jeg studerer historiske læreplandokument for å finne endringer i skolens timeplan. Riksarkivet, Statsarkivet, Trøndelag interkommunale arkiv og Nasjonalbiblioteket er noen av de arkivene som er viktige i mitt arbeid.

Læreplandokumentet fag- og timefordelinga er det mest sentrale dokumentet i min forskning. Der finner jeg endringer i opplæringas omfang, skolens fagkrets og fagenes timetall. Fag- og timefordelinga er en “nasjonal timeplan” som ligger til grunn for den timeplanen elevene har i skolen.


Når har grunnskolens timeplan blitt endra?

1959, 1974, 1975, 1978, 1980, 1984, 1987, 1990, 1997, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012 og 2016.

Læreplanreformene i norsk skole fant sted i 1959, 1974, 1987, 1997 og 2006. Endringer i timeplanen skjer vel så ofte mellom læreplanreformer som en del av store reformer. Det gjør at endringene får lite oppmerksomhet og i liten grad diskuteres offentlig. Jeg kaller det usynlig politikk.