Om politisk styring av skolens kunnskapsinnhold

En forskerblogg om skolens innhold

SISTE INNLEGG

 • Meningsfylte møter

  Meningsfylte møter

  Tidligere i år kom videopodcasten “Meningsfylte møter” ut. Vi snakker vi om historiske endringer i skolen, samt politikeres urokkelige tro på sammenhengen mellom økt undervisningstid og økt læring.

  Les mer


 • Hvor blir pengene av?

  Hvor blir pengene av?

  Skolens kvalitetsvurderingssystem er oppe til vurdering. Manglende kunnskap om systemets prislapp hindrer en grunnleggende diskusjon om hva vi skal – og ikke skal – bruke tid og penger på i skolen.

  Les mer


 • Ønske det og ville det, men gjøre det?

  Ønske det og ville det, men gjøre det?

  Alle er enige om at skolen bør bli mer praktisk. Skal det bli mer enn retorikk, må vi hente tilbake grindveven fra 70-tallet.

  Les mer

EMNEKNAGGER PÅ BLOGGEN

Anbefaling Barndom Barnehage Barneskolen Blå prikk Dokumentanalyse Forskningsmetode Forsøksrådet for skoleverket Frafall Høyre Kunnskapsskolen Kunst og håndverk Lek Livsmestring Matematikk Mat og helse Mål- og resultatstyring Mønsterplan 74 Naturfag Norsk NOU NRK PISA Politisk styring Praktisk-estetiske fag Praktiske fag Praktiske ferdigheter R97 Realfag Realfagsstrategi Reform 97 Riksarkivet Seksårsreformen Skolehistorie Skolepolitikk Småtrinnet Steinerskolen Tidlig innsats Timetall TIMMS Trondheimsskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolereform Valgfag Yrkesfag