Om politisk styring av skolens kunnskapsinnhold

En forskerblogg om skolens innhold

SISTE INNLEGG

EMNEKNAGGER PÅ BLOGGEN

Adresseavisa Anbefaling Barnehage Blå prikk Frafall Grunnleggende ferdigheter Høyre Juss Kronikk Kunnskapspolitikk Kunnskapssamfunnet Kunnskapsskolen Kunst og håndverk Lek Lovfortolkning Læringsmålstyring Matematikk Musikk Naturfag NAV Norsk NRK Ny opplæringslov Partipolitikk PIRLS PISA Praktisk-estetiske fag Praktiske fag Problemer R97 Realfag Realfagsstrategi Sanna Sarromaa Seksårsreformen Småtrinnet Sosialistisk venstreparti Tidlig innsats Timetall TIMMS Ungdomsskolen Ungdomsskolereform Utenforskap Valgfag Vurdering for læring Yrkesfag