Om politisk styring av skolens kunnskapsinnhold

Arkiv

emneknagger

Barndom Barnehage Forsøksrådet for skoleverket Grunnskolen Historisering Høyre Kunnskapsskolen Kunst og håndverk kvalitetsvurderingssystemet Lek Livsmestring Matematikk Mat og helse Mål- og resultatstyring Mønsterplan 74 Naturfag NKVS Norsk NOU NRK Ny opplæringslov PISA Politisk styring Praktisk-estetiske fag Praktiske ferdigheter Realfag Realfagsstrategi Reform 97 Seksårsreformen Skolehistorie Skolepolitikk skoleøkonomi Småtrinnet Tidlig innsats Timetall TIMMS Ungdomsskolen Ungdomsskolereform Valgfag Yrkesfag

 • Hva med arbeidsorientert ungdom?

  Hva med arbeidsorientert ungdom?

  Hva er hovedproblemet med dagens skole? I mars deltok jeg på Manifestkonferansen for å diskutere hvordan grunnskolen (ikke) er tilpassa arbeidsorientert ungdom.

  Read more

 • Yrkesfag øker i popularitet

  Yrkesfag øker i popularitet

  Mandag 27. mars gjesta jeg Studio 2 på NRK P2 for å snakke om yrkesfag i skolen. Anledningen er det nye forslaget til opplæringslov,…

  Read more

 • Lek, læring og læringslyst

  Lek, læring og læringslyst

  2. februar var jeg så heldig å lede en samtale om boka «Lek og læring i et nevroperspektiv”. Nå er samtalen ute som podcast

  Read more

 • Tidlig innsats som politisk altmuligmedisin

  Tidlig innsats som politisk altmuligmedisin

  Tidlig innsats har vært et svært et viktig kompass for skoleutviklinga de siste tiårene. Politikken får stadig mer kritikk. Senest gjennom kortfilmen “Observasjon” som…

  Read more

 • Høyres ungdomsskolereform

  Høyres ungdomsskolereform

  Dagsavisen ba meg se nærmere på innholdet i Høyres nye ungdomsskolereform for å gi en vurdering av noen av forslagene og se forslagene i en historisk sammenheng.

  Read more

 • Skaper skolen problemer?

  Skaper skolen problemer?

  Rett før jul deltok jeg på podden Lars og Pål. Lars og Pål er en motvekt podder du kjapt kan høre på vei til…

  Read more