Om politisk styring av skolens kunnskapsinnhold

Arkiv

emneknagger

Anbefaling Barnehage Enhetsskolen Forsøksrådet for skoleverket Grunnleggende ferdigheter Historisering Høyre Juss Kunnskapsskolen Kunst og håndverk Lek Lovfortolkning Læringsmålstyring Matematikk Mål- og resultatstyring Mønsterplan 74 Naturfag Norsk NRK Ny opplæringslov PIRLS PISA Politisk styring Praktisk-estetiske fag Praktiske fag Problemer R97 Realfag Realfagsstrategi Seksårsreformen Skolepolitikk Småtrinnet Tidlig innsats Timetall TIMMS Ungdomsskolen Ungdomsskolereform Valgfag Vurdering for læring Yrkesfag