Om politisk styring av skolens kunnskapsinnhold

Om meg

Elise Farstad Djupedal

Skoleforsker på Institutt for lærerutdanning, NTNU

om

Jeg er stipendiat i pedagogikk på Institutt for lærerutdanning, NTNU. Jeg har en bred interesse for politikk, skole, ulikhet og inkludering.

For tida jobber jeg med et doktorgradsprosjekt med tittelen grunnskolen som kunnskapspolitikk: politisk styring av skolens kunnskapsinnhold fra 1959 til 2016.

Prosjektet tar utgangspunkt i historiske endringer i den nasjonale timeplanen i skolen. Timeplaner kan ved første øyekast virke som en smal inngang til å forske på skolen, men et av mine funn er at den nasjonale timeplanen har stått svært sentralt i den politiske styringa av skolen. Timeplanen er med andre ord en egna inngang for å studere politisk styring og undersøke historiske endringer i skolens innhold.

Hvilken kunnskap prioriteres i skolen? Hvordan har innholdet i skolen endra seg over tid? Hvem har makt til å endre timeplanen? Hvilke hensyn legges til grunn når timeplanen endres?

Dette er eksempler på spørsmål som står sentralt i forskninga mi.

ta kontakt

Ta kontakt på elise.djupedal (a) ntnu.no eller 416 96 987 hvis du vil slå av en prat, har spørsmål eller vil invitere meg til et arrangement.

Følg med

Du finner meg her:

Bildekreditt: Monika Nyhagen @ NTNU