Om politisk styring av skolens kunnskapsinnhold

Tag: kvalitetsvurderingssystemet


  • Hvor blir pengene av?

    Hvor blir pengene av?

    Skolens kvalitetsvurderingssystem er oppe til vurdering. Manglende kunnskap om systemets prislapp hindrer en grunnleggende diskusjon om hva vi skal – og ikke skal – bruke tid og penger på i skolen.

    Continue reading