Om politisk styring av skolens kunnskapsinnhold

Tag: Småskolen


  • Barndommens timeplan

    Barndommens timeplan

    I stedet for at førsteklasse ble et år som forente barnehage og skole, ble det et år der skolens syn på læring fortrengte leken. Er det på tide å tenke nytt om kunnskaps- og læringssynet i småskolen?

    Continue reading